Màster Universitari en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana (UAB)

Facultat de Filosofia i Lletres

Acreditació

15/2/2021

Acreditat

Modificació

15/5/2018

Favorable

Acreditació

18/12/2015

Favorable

Verificació

18/10/2011

Favorable