Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats (UAB)

Facultat de Filosofia i Lletres

Acreditació

15/2/2021

Acreditat

Modificació

14/10/2020

Favorable

Acreditació

18/12/2015

Favorable

Modificació

21/4/2015

Favorable

Verificació

18/10/2011

Favorable