Màster Universitari en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat (UAB)

Facultat de Biociències

Modificació

7/7/2017

Desfavorable

Acreditació

23/12/2016

Favorable

Visita externa acreditació

23/12/2016

Favorable

Visita externa acreditació

3/10/2016

Favorable

Seguiment

28/11/2013

Verificació

14/2/2013

Favorable