Màster Universitari en Estudis Teatrals (UAB, UPF)

Facultat de Filosofia i Lletres

Acreditació

25/7/2016

Favorable

Verificació

27/5/2013

Favorable

Seguiment

27/11/2012