Ús de l’EUC

Les condicions que es detallen a continuació regulen l’ús del lloc web Estudis Universitaris de Catalunya (EUC) que AQU Catalunya posa a la disposició de les persones interessades, de les universitats catalanes i del departament competent en matèria d’universitats.
L’EUC es divideix en dues aplicacions: EUC Estudis i EUC Informes. El conjunt de totes dues aplicacions en endavant s’anomenarà EUC.
Els serveis que inclou l’EUC Estudis són els següents:
Permet a les persones interessades cercar de manera oberta informació sobre la qualitat de tots els estudis oficials que s’imparteixen a les universitats i als centres d’ensenyaments artístics superiors de Catalunya.
Permet un accés a un espai restringit a les persones que han de consultar els indicadors de funcionament dels centres i titulacions del sistema d’educació superior de Catalunya, dins del marc dels processos d’avaluació i anàlisi del seu funcionament.
L’EUC està gestionat per AQU Catalunya (c/ d’Enric Granados, 33, 08007 Barcelona).
AQU Catalunya, amb NIF Q0801199A, és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat, segons la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.
AQU Catalunya es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació i la configuració de l’EUC, així com els serveis oferts i les condicions en què aquests serveis s’ofereixen.
Accedir a l’EUC i utilitzar-lo atribueix la condició d’usuari del portal, i pressuposa la lectura i l’acceptació prèvies per part de l’usuari d’aquestes condicions d’ús publicades a l’EUC. S’entén que l’usuari que accedeix a l’EUC i el fa servir accepta de forma expressa, plena i sense reserves el contingut de totes i cadascuna de les condicions d’ús en la seva versió publicada a l’EUC en el moment de l’accés. Si l’usuari no està d’acord amb el contingut de les condicions d’ús, s’ha d’abstenir d’accedir als seus continguts i de fer ús dels seus serveis.

Condicions d’accés

La cerca d’informació sobre la qualitat de tots els estudis oficials que s’imparteixen a les universitats i als centres d’ensenyaments artístics superiors de Catalunya no requereix que l’usuari s’identifiqui.
En canvi, per al servei de consulta dels indicadors de funcionament dels centres i titulacions del sistema d’educació superior de Catalunya, dins del marc dels processos d’avaluació i anàlisi del seu funcionament, es requereix que l’usuari s’identifiqui prèviament mitjançant el seu nom d’usuari i la seva contrasenya. Aquest usuari i aquesta contrasenya s’obtenen a través de l’extranet d’AQU Catalunya.
La paraula de pas per a l’usuari registrat té caràcter personal i intransferible, i és responsabilitat seva fer-ne un ús adequat i fer tot el que sigui necessari per impedir l’accés a l’EUC per part de tercers mitjançant el seu identificador.

Ús correcte

L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitats per AQU Catalunya sota criteris de bona fe i respectant, en tot cas, els principis d’ús generalment acceptats i sense contravenir l’ordre públic ni la legislació vigent. Especialment, i sense caràcter exhaustiu, es prohibeix: qualsevol forma de violació dels drets de tercers, introduir virus informàtics, arxius defectuosos o programes que puguin causar qualsevol dany o perjudici al lloc web, i utilitzar l’EUC amb finalitats comercials o publicitàries de manera inadequada tenint en compte la seva finalitat.
Així mateix, es prohibeix a l’usuari qualsevol ús dels continguts amb finalitats delictives i il·lícites o, si és el cas, amb voluntat i intenció de perjudicar, impedir, danyar o sobrecarregar de qualsevol manera la utilització i el funcionament normals de l’EUC o de tercers, de manera directa o indirecta, sigui quin sigui el resultat. Igualment, queda prohibit l’ús de l’EUC i els seus continguts amb finalitats de propaganda política o de difusió d’idees, actituds o accions xenòfobes, racistes i discriminatòries envers la raça, el gènere, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans. En tot cas, la difusió d’idees o opinions personals per part de l’usuari s’ha d’ajustar als criteris de respecte i dignitat envers la resta de persones, sense afirmacions ni insinuacions ofensives, insultants o de menyspreu.
L’usuari no pot reproduir, distribuir, transmetre, adaptar, modificar ni alterar cap dels continguts ni altres elements de l’EUC, llevat que disposi de l’autorització expressament atorgada al seu favor per AQU Catalunya.
Els usuaris podran comunicar qualsevol incidència amb el lloc web a través d'aquesta bústia de contacte. Aquestes incidències es tractaran en dies laborables.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts de l’EUC —incloent-hi, sense caràcter limitador, bases de dades, imatges, fotografies, arxius de text, àudio, vídeo i programari— són propietat d’AQU Catalunya. Aquests continguts estan adequadament protegits per les normes espanyoles o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Tot el programari utilitzat en l’ús i el funcionament de l’EUC és propietat d’AQU Catalunya i està protegit per la normativa aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts de l’EUC de manera diligent, correcta i lícita, i, en particular, es compromet a abstenir-se de fer servir els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral o l’ordre públic.
Queda totalment prohibit qualsevol ús dels continguts de l’EUC —incloent-hi la reproducció, còpia, venda, distribució, difusió, publicació, exhibició, comunicació pública, transformació o modificació dels continguts— sense l’autorització del titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents, o bé si no està permès legalment o si no es fa esment de l’autoria en tot moment.

Privadesa i tractament de dades personals

Les dades de caràcter personal que consten a l’EUC seran tractades d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa aplicable.
AQU Catalunya és titular de les activitats de tractament de dades personals recollides en línia i gestionades per aquesta via. Les activitats de tractament de dades d’AQU Catalunya estan degudament identificades en el Registre d’Activitats de Tractament d’AQU Catalunya.
AQU Catalunya garanteix la privadesa dels serveis en línia, de conformitat amb les exigències legals, i informa de la política de protecció de dades de caràcter personal, per tal que els usuaris determinin d’una manera lliure i voluntària la voluntat de facilitar a AQU Catalunya les seves dades per mitjà del formulari electrònic per a la subscripció als serveis oferts per AQU Catalunya en el seu lloc web.
AQU Catalunya garanteix la protecció de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica, i també tota la normativa aplicable en aquesta matèria).
AQU Catalunya ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha implementat tots els mitjans i les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades. Malgrat això, els usuaris han de ser conscients que les mesures de seguretat a Internet no són plenament inexpugnables.
Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament consisteixen en aquelles que impliquen una identificació de caràcter general i que són estrictament necessàries per a la col·laboració amb AQU Catalunya.
Els usuaris tenen reconeguts i poden exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició al tractament, portabilitat, supressió i limitació del tractament, l’ús i la cessió de les seves dades (drets ARSOPOL) per mitjà del formulari d’Atenció a l’usuari del web de l’Agència o de correu postal d’AQU Catalunya, c/ d’Enric Granados, 33, 08007 Barcelona.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

AQU Catalunya ha de vetllar per la privadesa i la seguretat en la utilització de l’EUC i dels seus serveis. No obstant això, AQU Catalunya no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització per part de l’usuari d’una versió de navegador no actualitzada o insegura, o per l’activació en el navegador de l’usuari dels dispositius de conservació de les claus d’accés.
AQU Catalunya no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a AQU Catalunya, de retards o bloqueigs en l’ús de l’EUC causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, com tampoc de danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’AQU Catalunya. Quan sigui raonablement possible, AQU Catalunya advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de l’EUC i dels seus serveis.
AQU Catalunya ha de vetllar per la certesa de totes les dades que conté l’EUC, encara que no en pot garantir l’exactitud i la correcció totals.
AQU Catalunya ha de vetllar perquè el seu sistema informàtic (programari i maquinari) i els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic no continguin virus o altres elements nocius. Tanmateix, no es fa responsable dels danys i perjudicis causats als sistemes informàtics de l’usuari com a conseqüència de l’existència d’aquests virus o elements nocius.
AQU Catalunya no es fa responsable de l’ús indegut de l’EUC i dels seus continguts per part dels usuaris. L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per l’ús inadequat de l’EUC, dels seus serveis o dels seus continguts. AQU Catalunya queda exonerada de qualsevol responsabilitat. L’usuari és l’únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per tercers, tant en contra de l’usuari com en contra d’AQU Catalunya, basada en l’ús inadequat de l’EUC, dels seus serveis o dels seus continguts per part de l’usuari. L’usuari, doncs, ha d’assumir totes les despeses, costos i indemnitzacions que siguin causats a AQU Catalunya amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.
AQU Catalunya no serà responsable de cap dany o perjudici que pogués sofrir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes i omissions en la informació facilitada per l’EUC que provingui de fonts alienes a AQU Catalunya.

Política de cookies

El web d’AQU Catalunya i els llocs web publicats d’AQU Catalunya fan servir galetes (cookies) pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació i oferir continguts i serveis d’interès. Utilitzen galetes de caràcter necessari que ajuden a fer els llocs web més accessibles i permeten les funcions bàsiques, com ara la navegació, l’accés a les àrees segures o mostrar panells informatius o vídeos.
Navegar per aquests webs amb les galetes activades en el navegador comporta, de manera imprescindible, l’acceptació del seu ús d’acord amb la política de cookies, que es troba en el següent enllaç.