Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

El màster pretén formar titulats amb un perfil aplicat a la investigació, al desenvolupament i a la producció de productes, processos i serveis que utilitzen microorganismes o els seus components biològics en àmbits de la biotecnologia industrial i la biomedicina. Permet adquirir els coneixements més avançats de les disciplines en biociències, dominar les eines biotecnològiques més punteres i conèixer les tendències actuals del seu ús. Està dirigit a graduats en Bioquímica, Biotecnologia, Química, Enginyeria Química, Farmàcia, Biologia, Enginyeria biomèdica, Enginyeria de Sistemes Biològics, entre d'altres. Reconegut pel Mundo com un dels millors màsters en l'àrea de Biociències a nivell nacional.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
60
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
30

Branca

Ciències

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació