Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
25
Crèdits optatius
15
Crèdits pràctiques obligatòries
7,5
Crèdits treball fi de màster
12,5

Branca

Ciències Socials i Jurídiques

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació