Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Titulació verificada per una altra agència d’avaluació de la qualitat. La universitat coordinadora és Universidade Técnica de Lisboa

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida

Crèdits totals

120

Crèdits obligatoris

12

Crèdits optatius

78

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

30

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

Universitat de Pàdua, Universitat de Tuscia, Universidad de Valladolid, Karadeniz Teknik Universitesi, Universidade Técnica de Lisboa, UdL, Universidade Católica Portuguesa

Dades de la titulació