Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

El màster forma professionals a l'avantguarda de la indústria química per poder accedir a les millors oportunitats laborals del sector, tant en la indústria com en la investigació. Permet a l'estudiant adquirir els coneixements per poder desenvolupar, investigar i preparar productes, processos i serveis, així com també per a la gestió industrial i l'optimització de costos. Capacita a l'estudiant com a professional, investigador, gerent i emprenedor d'empreses de base química. El programa utilitza una metodologia basada en el treball en projectes reals a grans empreses. Està dirigit a titulats i enginyers d'àrees relacionades amb l'enginyeria química. S'imparteix totalment en anglès. Compta amb l'acreditació internacional ABET.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
48
Crèdits optatius
12
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
30

Branca

Enginyeria i Arquitectura

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació