Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

120
Crèdits obligatoris
60
Crèdits optatius
35
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
25

Branca

Enginyeria i Arquitectura

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació