Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Tarragona / Lleida

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
9
Crèdits optatius
30
Crèdits pràctiques obligatòries
6
Crèdits treball fi de màster
15

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

Universidad de Murcia, Universitat de les Illes Balears, URV, UdL

Dades de la titulació