Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

120
Crèdits obligatoris
54
Crèdits optatius
22
Crèdits pràctiques obligatòries
14
Crèdits treball fi de màster
30

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Trimestral

Universitats participants

UAB, UPF

Dades de la titulació