Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

120

Crèdits obligatoris

54

Crèdits optatius

22

Crèdits pràctiques obligatòries

14

Crèdits treball fi de màster

30

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Trimestral

Universitats participants

UPF, UAB

Dades de la titulació