Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida

Crèdits totals

90

Crèdits obligatoris

60

Crèdits optatius

10

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

20

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

UAB, Universidad Pública de Navarra, UdL, UB

Dades de la titulació