El Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació forma experts que aportin valor en projectes de desenvolupament, d'investigació, de transferència de coneixement i d'innovació en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació i la seva gestió. Usant una metodologia basada en casos reals, s'aprofundeix en el disseny de xarxes i sistemes de comunicació, incloent desenvolupaments de maquinari i programari (arribant a nivell de prototip), sistemes de radiofreqüència, gestió de projectes tecnològics i en la creació d'empreses de les TIC.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Curs d’inici de la implantació

2012-2013

Acreditació vàlida fins a

22/7/2027

Crèdits totals

72
Crèdits obligatoris
60
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
12

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix