Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

120

Crèdits obligatoris

45

Crèdits optatius

15

Crèdits pràctiques obligatòries

30

Crèdits treball fi de màster

30

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació