Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
42
Crèdits optatius
6
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació