Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Tarragona / Lleida / Girona / Cerdanyola del Vallès

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

20

Crèdits optatius

28

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

12

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Universitats participants

Universidad de Murcia, UdL, UdG, URV, UAB

Dades de la titulació