Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Titulació verificada per una altra agència d’avaluació de la qualitat. La universitat coordinadora és Universidad de Cantabria

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Cerdanyola del Vallès / Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

33

Crèdits optatius

21

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

6

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

Universidad de Cantabria, UCM, Universidad de Cádiz, UAB, UB

Dades de la titulació