Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Titulació verificada per una altra agència d’avaluació de la qualitat. La universitat coordinadora és Universidad de Cantabria

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
33
Crèdits optatius
21
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
6

Branca

Ciències de la Salut

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Anual

Universitats participants

UAB, Universidad de Cádiz, UCM, UB, Universidad de Cantabria

Dades de la titulació