Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
40
Crèdits optatius
20
Crèdits pràctiques obligatòries
10
Crèdits treball fi de màster
20

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació