Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
15
Crèdits optatius
25
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
20

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació