Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Castelldefels / Barcelona / Cerdanyola del Vallès

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

20

Crèdits optatius

24

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

16

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Universitats participants

UB, UPC, UAB

Dades de la titulació