Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Terrassa / Castelldefels / Barcelona / Sant Cugat del Vallès / Vilanova i la Geltrú

Crèdits totals

120

Crèdits obligatoris

45

Crèdits optatius

45

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

30

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació