Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Tarragona

Crèdits totals

90

Crèdits obligatoris

51

Crèdits optatius

9

Crèdits pràctiques obligatòries

15

Crèdits treball fi de màster

15

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació