El Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme es dirigeix a tots aquells periodistes i comunicadors, així com altres graduats universitaris, que desitgen especialitzar-se en el reporterisme i millorar les seves estratègies de gestió en l’entorn digital i els hipermèdia. El reporterisme és avui en dia una sortida professional que integra la producció de continguts, el domini de les noves tecnologies i la capacitat de crear, gestionar i dirigir projectes periodístics innovadors. Aquest màster ofereix formació en profunditat de reporters polivalents, en totes les àrees temàtiques i en qualsevol suport. El màster contempla un doble itinerari: professional i de recerca.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

34

Crèdits optatius

16

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

10

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació