El Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries s’adreça a tots aquells graduats universitaris que vulguin endinsar-se en el coneixement de dos dels pilars fonamentals de la publicitat. Sense perdre de vista els objectius comunicatius, els estudiants rebran una formació especialitzada en eines d’estratègia i processos creatius, així com en la gestió dels llenguatges de la comunicació persuasiva. El màster permet desenvolupar competències i habilitats en la planificació estratègica, la gestió de les marques i la seva creativitat sobre la base del treball en casos amb anunciants reals, tallers de redacció, storytelling i llenguatge audiovisual i desenvolupament de projectes. El màster contempla un doble itinerari: professional i de recerca.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

34

Crèdits optatius

16

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

10

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació