L’Institut Químic de Sarrià (IQS) i Blanquerna, dues de les institucions fundadores de la Universitat Ramon Llull (URL), a Barcelona, imparteixen el Grau en Farmàcia URL, amb reconeixement de Màster. IQS, a l’avantguarda en el terreny de la química i la biotecnologia, i Blanquerna, amb una formació consolidada en el camp de la salut, sumen la seva experiència, la seva capacitat d’innovació i una extensa xarxa d’empreses i institucions referents en el sector de la química i de la salut. S’ofereixen quatre mencions: Alimentació i nutrició; Farmàcia assistencial; Disseny i producció de fàrmacs; i Gestió i màrqueting farmacèutic.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

300

Crèdits bàsics

72

Crèdits obligatoris

150

Crèdits optatius

36

Crèdits pràctiques obligatòries

36

Crèdits treball fi de grau

6

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació