El màster universitari en Psicopedagogia (MUP) ofereix una formació especialitzada per intervenir i assessorar, des dels serveis psicopedagògics i d'orientació, els centres educatius en les diferents etapes (infantil, primària i secundària), per cobrir les necessitats d'orientació i assessorament -des d'un plantejament inclusiu- de temàtiques relacionades amb la millora de la qualitat educativa dels centres, amb la formació i amb la innovació del professorat, la tutoria, l'atenció a la diversitat, les dificultats d'aprenentatge i l'orientació vocacional i professional. També permet l'assessorament i la intervenció psicopedagògica en altres àmbits que ho requereixin.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

40

Crèdits pràctiques obligatòries

14

Crèdits treball fi de màster

6

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació