Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
30
Crèdits optatius
16
Crèdits pràctiques obligatòries
8
Crèdits treball fi de màster
6

Branca

Ciències Socials i Jurídiques

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Trimestral

Dades de la titulació