Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida

Crèdits totals

120
Crèdits obligatoris
78
Crèdits optatius
24
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
18

Branca

Enginyeria i Arquitectura

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació