Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

36

Crèdits optatius

12

Crèdits pràctiques obligatòries

6

Crèdits treball fi de màster

6

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Trimestral

Dades de la titulació