Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

El màster prepara als estudiants per la inserció laboral en diversos sectors industrials, com per exemple, posicions de recerca acadèmica i industrial i desenvolupament i producció en la indústria farmacèutica i en el sector biomèdic. Combina una visió general de tot el procés de R + D de fàrmacs i tècniques de gestió de projectes amb eines per dissenyar i produir nous fàrmacs. Està acreditat internacionalment per EUROMASTER i ASIIN i qualificat d’excel·lent per AQU. És l’únic màster impartit en anglès amb menys de 120 crèdits amb l’acreditació EUROMASTER. Està destinat a graduats en Química, Farmàcia, Enginyeria Química, Bioquímica, Biotecnologia o Nanotecnologia. S'imparteix íntegrament en anglès.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
50
Crèdits optatius
10
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
30

Branca

Ciències

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació