Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Aquest màster de perfil innovador aporta coneixements avançats i forma professionals amb un perfil aplicat a la investigació i al desenvolupament de productes, processos i serveis. Proporciona una especialització en materials, amb èmfasi en biomaterials i nanomaterials, amb coneixements en gestió de projectes, qualitat i patents. Combina l'experimentació al laboratori en la producció de materials amb la mesura de les seves propietats amb tècniques de caracterització avançades. Està dirigit a graduats en Química, Enginyeria Química, Biotecnologia o Nanotecnologia, Enginyeria Industrial entre altres titulacions. Permet incorporar-se a indústries de manufactura, matèries primeres i enginyeria entre d'altres.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
50
Crèdits optatius
10
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
30

Branca

Ciències

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació