El màster té com a objectiu formar en les competències que s’especifiquen en les directrius pròpies del psicòleg general sanitari, amb un enfocament professionalitzador que inclou una formació integrada i completa del futur professional sanitari. Pretén proporcionar un coneixement especialitzat i una perspectiva reflexiva en els aspectes clau que defineixen la professió de psicòleg general sanitari. El pla d’estudis està dissenyat a partir del que està establert en la regulació de la professió de psicòleg general sanitari, i inclou mòduls bàsics i específics, ambdós de caràcter obligatori, un mòdul d’optativitat, el Pràcticum i el treball de final de màster.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Curs d’inici de la implantació

2014-2015

Acreditació vàlida fins a

17/12/2025

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
36
Crèdits optatius
12
Crèdits pràctiques obligatòries
30
Crèdits treball fi de màster
12

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix