Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Girona

Crèdits totals

300
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
198
Crèdits optatius
36
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de grau
6

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació