Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Salt

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

114

Crèdits optatius

36

Crèdits pràctiques obligatòries

15

Crèdits treball fi de grau

15

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació