Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

90

Crèdits obligatoris

80

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de màster

10

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Trimestral

Dades de la titulació