Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
80
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
10

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Trimestral

Dades de la titulació