Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Manresa

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

81

Crèdits optatius

9

Crèdits pràctiques obligatòries

81

Crèdits treball fi de grau

9

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació