Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Manresa

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

120

Crèdits optatius

42

Crèdits pràctiques obligatòries

12

Crèdits treball fi de grau

6

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació