Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Manresa

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
120
Crèdits optatius
42
Crèdits pràctiques obligatòries
12
Crèdits treball fi de grau
6

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació