El Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting permet assolir els coneixements de les tres disciplines principals per gestionar la marca i la comunicació empresarial: a) El Màrqueting té com a finalitat aconseguir que la nostra marca tingui una personalitat diferenciada respecte a la competència. b) La Publicitat ajuda a construir el discurs de la marca i té una intenció persuasiva: vol informar, però també convèncer. c) Les Relacions Públiques gestionen la comunicació entre una organització i els seus públics, i ajuden a millorar la reputació de les marques.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

67

Crèdits obligatoris

131

Crèdits optatius

18

Crèdits pràctiques obligatòries

12

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació