El Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna a Barcelona permet assolir les habilitats i els coneixements per a integrar-se amb èxit en l’àmbit professional de la comunicació. La formació teòrica i pràctica permet a l’estudiant d’integrar-se en el món professional tant dels mitjans de comunicació com d’empreses, administracions i altres organitzacions, on la comunicació corporativa ha anat guanyant cada vegada un paper més rellevant.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

67

Crèdits obligatoris

131

Crèdits optatius

18

Crèdits pràctiques obligatòries

12

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació