El MBA Full Time et capacita amb una sòlida base de fonaments de gestió empresarial per a impulsar la teva carrera directiva en l’era de la revolució digital. Aprèn sobre estratègia, transformació digital i innovació per prendre les millors decisions en contexts de canvi accelerat i alta incertesa. Potencia la teva creativitat per generar nous models de negoci. Desenvolupa la teva capacitat de emprenedoria si el teu somni es crear la teva startup. T’ajudarem a desenvolupar habilitats directives clau i el teu estil de lideratge utilitzant un enfoc sistèmic i sessions de coaching individual i grupal. El programa inclou una estada internacional i et dona accés a un títol oficial universitari.

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Anual

Curs d’inici de la implantació

2015-2016

Acreditació vàlida fins a

22/7/2027

Crèdits totals

90
Crèdits obligatoris
60
Crèdits optatius
20
Crèdits pràctiques obligatòries
0
Crèdits treball fi de màster
10

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’avaluació

Es valora que el programa formatiu es correspongui amb la temàtica i els resultats d’aprenentatge previstos i que els processos d’accés i admissió siguin fiables i equitatius.

Es valora que la informació pública de la titulació sobre accés i matrícula, activitats formatives, sistemes d’avaluació i resultats sigui fiable, completa i de fàcil accés.

Es valora que el sistema intern de garantia de la qualitat del centre s’apliqui de manera adequada i contribueixi a la millora contínua de la titulació.

Es valora que el professorat de la titulació sigui suficient i tingui l’experiència docent i investigadora necessàries perquè els i les estudiants assoleixin els objectius d’aprenentatge previstos.

Es valora que els recursos materials i els serveis d’orientació acadèmica i laboral de la titulació motivin i enriqueixin l’aprenentatge dels i les estudiants.

Es valora que els i les estudiants demostrin un bon rendiment acadèmic al llarg dels diferents cursos, i que l’alumnat ja graduat hagi assolit els resultats d’aprenentatge previstos i s’hagi inserit laboralment.

Dades de la titulació

Tens dubtes sobre què vols estudiar?

El cercador d'estudis de Canal Universitats t'ajuda a consultar l'oferta de graus i màsters universitaris oficials

Accedeix