El Màster Universitari en Comunicació Política i Social s’adreça a tots aquells titulats i professionals de la Comunicació i les Ciències Socials, de les empreses i l’administració i del tercer sector que busquin una especialització en l’àmbit del màrqueting polític i de la gestió de l’opinió pública. Aquest màster ofereix formació d’especialistes en la comunicació política i institucional: coneixement aplicat de les responsabilitats socials i polítiques dels diversos agents que regeixen les societats occidentals, les noves formes de participació política i estratègies comunicatives dels actors socials i polítics. El màster contempla un doble itinerari: professional i de recerca.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

28

Crèdits optatius

16

Crèdits pràctiques obligatòries

6

Crèdits treball fi de màster

10

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació