El Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat s'adreça als graduats universitaris que vulguin aprofundir en els àmbits professionals de la direcció d'art, habitualment associada a projectes publicitaris, però que també es projecta en molts altres sectors (editorial, branding, disseny gràfic, multimèdia...) en els quals els directors d'art son imprescindibles. A base de tallers molt pràctics impartits per professionals de primer nivell, acabaran dominant les eines, els llenguatges i els processos que els permetran idear artefactes, dissenyar campanyes i dirigir equips creatius. El màster contempla un doble itinerari: professional i de recerca.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

28

Crèdits optatius

16

Crèdits pràctiques obligatòries

6

Crèdits treball fi de màster

10

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació