El Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural forma a professionals i investigadors de la cultura especialitzats en la producció de projectes i la seva comunicació, en tots els àmbits  de la cultura (música, cinema, televisió, teatre, edició, arts visuals, nous mitjans). Avui, la complexitat de les expressions culturals, les polítiques culturals dels governs i la mundialització de la cultura exigeixen tenir una preparació en profunditat tant en el desenvolupament de projectes com en les estratègies de màrqueting i comunicació.  El Màster ofereix una formació en profunditat per a la creació i gestió de continguts, per a la diagnosi dels mercats culturals en la formulació d'estratègies i projectes empresarials, i en la producció tècnica d’esdeveniments culturals. L’itinerari de recerca capacita pel desenvolupament d’investigacions acadèmiques d’alt nivell en l’àmbit de la producció cultural.  El claustre de professors està format per investigadors en cultura de primer nivell i professionals en actiu. 

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

28

Crèdits optatius

16

Crèdits pràctiques obligatòries

6

Crèdits treball fi de màster

10

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Anual

Dades de la titulació