Comparteix Linkedin Mail Whatsapp

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

El pla d’estudis
La informació pública de la titulació
El sistema de garantia interna de la qualitat
El professorat
Els serveis i els recursos de suport a l’aprenentatge
Els resultats de l’estudi


No s’assoleix

S’assoleix amb condicions

S’assoleix

S’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Tarragona

Crèdits totals

60
Crèdits obligatoris
30
Crèdits optatius
6
Crèdits pràctiques obligatòries
18
Crèdits treball fi de màster
6

Branca

Arts i Humanitats

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació