Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Girona

Crèdits totals

240
Crèdits bàsics
60
Crèdits obligatoris
126
Crèdits optatius
30
Crèdits pràctiques obligatòries
12
Crèdits treball fi de grau
12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Quadrimestral

Dades de la titulació