Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Lleida

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

102

Crèdits optatius

48

Crèdits pràctiques obligatòries

18

Crèdits treball fi de grau

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació