Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Vila-Seca / Tarragona

Crèdits totals

120

Crèdits obligatoris

72

Crèdits optatius

6

Crèdits pràctiques obligatòries

12

Crèdits treball fi de màster

30

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Universitats participants

Universidade do Porto, Universitat de Bordeus I, URV

Dades de la titulació