El Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat de Blanquerna-URL, aprofundeix en el coneixement de l’exercici terapèutic com a intervenció fonamental del fisioterapeuta. El coneixement de les respostes fisiològiques a l'exercici, l'avaluació de les capacitats físiques, la metodologia d'entrenament adaptada a les diferents situacions, són aspectes clau per poder fer un abordatge integral que capaciti en el disseny i aplicació de programes d’exercici terapèutic per a malats o persones grans. S’inclouen pràctiques en entorns específics d'esport i salut que incorporen un fisioterapeuta especialista en Exercici Terapèutic.

Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Barcelona

Crèdits totals

60

Crèdits obligatoris

42

Crèdits optatius

2

Crèdits pràctiques obligatòries

4

Crèdits treball fi de màster

12

Modalitat

Presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació