Resultats de l’avaluació

Segells de qualitat

Resultats de l’acreditació

No s’assoleixNo s’assoleix
S’assoleix amb condicionsS’assoleix amb condicions
S’assoleixS’assoleix
S’assoleix amb qualitatS’assoleix amb qualitat

Informació bàsica

Municipi/s d’impartició

Girona

Crèdits totals

240

Crèdits bàsics

60

Crèdits obligatoris

144

Crèdits optatius

21

Crèdits pràctiques obligatòries

0

Crèdits treball fi de grau

15

Modalitat

No presencial

Període lectiu

Semestral

Dades de la titulació